default logo

Bestuur

Het bestuur zal op basis van vertrouwen zo transparant mogelijk opereren, zowel naar de buitenwereld als naar haar leden. Regelmatig zullen de leden via een digitale Nieuwsbrief van haar werkzaamheden e.a. op de hoogte worden gesteld en zo nodig ook worden geraadpleegd over de te nemen beslissingen. Jaarlijks zal verantwoording worden afgedragen aan de leden.

Bestuursleden 2015:

  • Johan Krol (voorzitter) tel. 06 5193 2645
  • Yde Zijlstra (secretaris) tel. 06 2274 0597
  • Hetty Hospes – van Rijn (penningmeester)
  • Aukje de Boer
  • Jan de Jong