default logo

Strand Monitoring Project (SMP)

Stichting ANEMOON heeft gevraagd mee te werken aan het Strand Monitoring Project (SMP). Dit betekent dat er een strandwacht – project wordt opgestart, waarbij de gedachte uitgaat voor een traject van paal 15 tot iets voorbij paal 16. Dit lijkt een goede plek, ook omdat deze goed bereikbaar is en de vorm van de kust hier niet veel aan veranderingen onderhevig is.

Het gaat hierbij om het wekelijks inventariseren van alle aanspoelsel in dit traject. Denk hierbij aan alle soorten schelpen, maar ook aan slakken, inktvissen, holtedieren, wormen en wieren.

Hiervoor zijn een aantal waarnemers nodig, alsmede een strandwacht- coördinator. Deze maakt het rooster op en bepaald globaal wanneer er gelopen wordt (getijde -tabellen) en wie met wie lopen.

Om te zien hoe dit in de praktijk gaat, komen twee ervaren strandwachten uit Katwijk /Noordwijk (Ellen van der Niet en Wil Schipper) het Pinksterweekend al naar Ameland. Op zaterdag 23 mei willen dan starten om 17:00 uur bij Paviljoen Buren. Zondag wordt het iets later. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Voor meer informatie over Stichting ANEMOON kan je terecht op www.anemoon.org

Voor specifieke informatie over het Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP) kan je terecht op http://www.anemoon.org/Projecten/Strand-SMP-KOR/Aanspoelsel-SMP
Nieuwsbrieven (‘Zoekbeeld’) van Stichting ANEMOON kunnen jullie vinden via http://www.anemoon.org/Publicaties/Nieuwsbrief

Mocht u belangstelling hebben, wilt u ons dit dan melden via deze link

Laatste nieuws november 2015:

Strand Monitoring Project (SMP)

In Nieuwsbrief 2 hebben we een oproep geplaatst om mee te doen aan dit project van de Stichting ANEMOON. Op zaterdag 23 mei hebben we met een aantal mensen het aanspoelsel tussen paal 15 en paal 16 geïnventariseerd onder leiding van Ellen van der Niet en Wil Schipper van de strandwacht Katwijk/ Noordwijk.

Anton Horn, Hylkje Voulon, Petra de Jong, Theo Kiewiet en Jeanet Nobel zijn al bereid elke 14 dagen dit traject te inventariseren, waarbij te denken valt aan alle soorten schelpen, maar ook aan slakken, inktvissen, holtedieren, wormen en wieren. Door de veelvoud van vondsten wordt er veel kennis en enthousiasme van hun gevraagd.

Mocht U hun hiermee willen helpen, dan kunnen jullie contact opnemen met de coördinator Theo Kiewiet (tel. 542599 of theokiewiet@gmail.com).