default logo

Excursie Feugelpôlle

Mei 2017

Beste leden van de Natuurwerkgroep Ameland

In de jaren 2012 t/m 2014 is het natuurgebied “De Feugelpôlle”op Ameland beschermd door de aanleg van o.a. rijshouten dammen. Het is een belangrijk broedgebied voor met name Grote Sterns, Noordse Sterns en Visdiefjes, die vanaf de buitenkant van de dijk goed te zien zijn. Gelukkig kunnen we nu dit gebied weer vanaf het “fietspad” bekijken.

Dit jaar willen we ook onze leden e.a. die minder ter been zijn, in de gelegenheid stellen mee te gaan. Zij zullen per auto van huis worden gehaald. Wel graag even aanmelden!

De Natuurwerkgroep Ameland en Staatsbosbeheer nodigen U van harte uit voor deze

EXCURSIE FEUGELPÔLLE

op maandagmiddag 29 mei 2017

aanvang 16:00 uur

bij dijkovergang Reeweg te Hollum

Leden e.a., die minder ter been zijn, kunnen voor vervoer contact opnemen met Antje Kiewied – Bonthuis, telefoon 06-46782219

Opgave is niet nodig. Ook niet leden zijn van harte welkom.

We hopen op een prachtige middag. Mocht de excursie door o.a. slecht weer niet doorgaan, dan wordt dit per e-mail en via facebook tijdig gemeld.

Het bestuur

De Natuurwerkgroep Ameland heeft als doel om een goede afweging te bevorderen tussen de economische en de natuur- en milieubelangen. Ons doel is uiteindelijk om Ameland nog mooier te maken.

Via onze website www.natuurwerkgroepameland.nl kunt u zich opgeven als lid. Een lidmaatschap bedraagt slechts € 6,= per jaar.