default logo

Over de excursie op 16 mei 2017

Mei 2017

Het is al weer een jaar ( 11 maart 2016) geleden dat de Natuurwerkgroep Ameland de eerste strandexcursie organiseerde in samenwerking met het Strand Monitoring Project (SMP) op Ameland. Een aantal enthousiaste mensen inventariseren elke 14 dagen de nodige schelpen, maar ook slakken, inktvissen, holtedieren, wormen en wieren langs het strand bij Buren. Er is intussen veel kennis verkregen.

Op een prachtige dinsdagavond 16 mei 2017 hebben we een tweede strandexcursie georganiseerd. Met 5 enthousiaste vrijwilligers hebben we samen met zo’n 10 leden op het strand nabij Strandpaviljoen Buren gezocht naar interessante vondsten. Ter plaatse kregen we direct dus uitleg over deze strandvondsten.

In totaal hebben we 59 strandvondsten kunnen inventariseren. Verrassend was dat er nogal wat nieuwe vondsten waren ten opzichte van maart 2016. Er waren maar liefst 29 vondsten, die vorig jaar niet gevonden waren. Eenzelfde aantal (31) werd opnieuw gevonden (zie inlage). 13 soorten, die in 2016 wel waren gevonden, kwamen nu niet meer naar boven. In de bijlage bij dit verslag staan de verschillende soorten bij naam genoemd.

Gevonden strandvondsten 2017 t.o.v. 2016

Opnieuw Nieuw Niet weer

Grote kreeftachtigen 0 7 0

Holtedieren 0 5 2

Inktvissen 0 1 0

Mosdiertjes 0 0 2

Overige kleine kreeftachtigen 0 1 0

Slakken 9 0 5

Stekelhuidigen 0 1 0

Tweekleppigen 19 7 3

Wieren 2 3 1

Wormen 0 3 0

Zeepokken 0 1 0

Totaal 30 29 13

Het was een hele ervaring om eens mee te lopen met deze enthousiaste deskundigen op het gebied van strandvondsten. Ook namens de andere deelnemers “Mensen bedankt voor deze prachtige en leerzame avond!”

Yde Zijlstra

Secretaris Natuurwerkgroep