default logo

Financieel jaaroverzicht 2016

NATUURWERKGROEP AMELAND – FINANCIEEL JAAROVERZICHT   2016  Bijlage 2  
INKOMSTEN20162015201420132012UITGAVEN20162015201420132012
Contributie   390,00       437,00       420,00       390,00       451,00Bestuurskosten       85,98         66,92         54,40
Ledenvergadering         19,50     181,13       47,90
Rente         9,57       17,42       17,42       24,26       35,61Ledenactiviteiten       81,09     232,24
Diversen       19,71Bankkosten         89,33     160,32     121,60     130,43
Diversen
Website e.a.     119,79       619,79       119,41
Totaal   399,57       474,13       437,42       414,26       486,61Totaal     314,601.028,16       302,80       353,84       130,43
SALDI 1 jan20162015201420132012SALDI 31 dec20162015201420132012
Bank   367,35       538,80       421,60Bank     442,75       367,35       538,80       421,60       365,44
Spaarbank1.914,962.297,542.297,54Spaarbank1.924,531.914,962.314,962.273,282.237,67
Totaal2.282,312.836,342.719,142.638,722.282,54
Inkomsten    399,57     474,13     437,42     414,26     486,61
Uitgaven    314,601.028,16     302,80     353,84     130,43
Eind saldi2.367,282.282,312.853,762.699,142.638,72Eind saldi2.367,282.282,312.853,762.694,882.603,11
Aantal leden9295717885
NATUURWERKGROEP AMELAND   – BEGROTING   2017
Inkomsten2017Uitgaven2017Toelichting Jaaroverzicht 2016
Contributies         550Bestuurskosten80LedenvergaderingNatuurcentrum/ geen kosten spreker
Ledenvergadering100LedenactiviteitenKosten uitnodigingen bij bestuurs-
Ledenactiviteiten100kosten
Bankkosten100BankkostenGehalveerd – nieuwe afspraak RABO
Website en Nieuwsbrieven120
Diversen en onvoorzien50
Totaal         550550

Leave a Reply

*

CONTROLE * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.