default logo

Financieel jaaroverzicht 2016

NATUURWERKGROEP AMELAND – FINANCIEEL JAAROVERZICHT   2016     Bijlage 2    
INKOMSTEN 2016 2015 2014 2013 2012 UITGAVEN 2016 2015 2014 2013 2012
Contributie    390,00        437,00        420,00        390,00        451,00 Bestuurskosten        85,98          66,92          54,40
Ledenvergadering          19,50      181,13        47,90
Rente          9,57        17,42        17,42        24,26        35,61 Ledenactiviteiten        81,09      232,24
Diversen        19,71 Bankkosten          89,33      160,32      121,60      130,43
Diversen
Website e.a.      119,79        619,79        119,41
Totaal    399,57        474,13        437,42        414,26        486,61 Totaal      314,60 1.028,16        302,80        353,84        130,43
SALDI 1 jan 2016 2015 2014 2013 2012 SALDI 31 dec 2016 2015 2014 2013 2012
Bank    367,35        538,80        421,60 Bank      442,75        367,35        538,80        421,60        365,44
Spaarbank 1.914,96 2.297,54 2.297,54 Spaarbank 1.924,53 1.914,96 2.314,96 2.273,28 2.237,67
Totaal 2.282,31 2.836,34 2.719,14 2.638,72 2.282,54
Inkomsten     399,57      474,13      437,42      414,26      486,61
Uitgaven     314,60 1.028,16      302,80      353,84      130,43
Eind saldi 2.367,28 2.282,31 2.853,76 2.699,14 2.638,72 Eind saldi 2.367,28 2.282,31 2.853,76 2.694,88 2.603,11
Aantal leden 92 95 71 78 85
NATUURWERKGROEP AMELAND   – BEGROTING   2017
Inkomsten 2017 Uitgaven 2017 Toelichting Jaaroverzicht 2016
Contributies          550 Bestuurskosten 80 Ledenvergadering Natuurcentrum/ geen kosten spreker
Ledenvergadering 100 Ledenactiviteiten Kosten uitnodigingen bij bestuurs-
Ledenactiviteiten 100 kosten
Bankkosten 100 Bankkosten Gehalveerd – nieuwe afspraak RABO
Website en Nieuwsbrieven 120
Diversen en onvoorzien 50
Totaal          550 550