default logo

Ledenexcursie maandag 13 april

_D0H8212

Aan de leden van de Natuurwerkgroep

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor een ledenexcursie.
Fietsexcursie polder Nes – Buren.
Het vorige jaar hadden we regen, maar nu rekenen we op mooi weer. En wat interessant is – in de
polder bij Buren zijn een aantal Roodhalsganzen waargenomen, midden tussen de andere ganzen.
Op maandag 13 april gaan we dan ook op verkenning in het poldergebied Nes – Buren. We gaan per
fiets en genieten van de duizenden ganzen die dan in dit gebied grazen om zich voor te bereiden op
hun tocht naar de broedgebieden in het hoge noorden. Met een beetje geluk zien we 5 soorten.
Daarnaast is het broedseizoen van de weidevogels begonnen en het gras is nog kort zodat we ook die
soorten goed kunnen zien. Het poldergebied op Ameland behoort tot de beste weidevogelgebieden
van heel Friesland en daar kunnen we best trots op zijn.
Op deze avond is het net hoogwater geweest en de wadvogels zullen dan binnendijks nog rusten in
de polder op zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen. Ook van deze vogels zullen we ongetwijfeld
mooie waarnemingen zien.
Neem uw verrekijker mee en ga met ons genieten van het voorjaar in de polder op Ameland.
Start: VVV kantoor in Nes. Aanvang: 18:00 uur
We rekenen op uw komst.
Het bestuur.
PS.
Mochten de weersvoorspellingen op deze avond erg slecht zijn, dan zal deze excursie worden
uitgesteld. U wordt hiervan dan per e-mail op de hoogte gebracht.

Foto’s Johan Krol

_D0H8257

_D0H8230 crop crop

_D0H8281

_D0H8273 _D0H8283 crop