default logo

Nieuwsbrief 2 mei 2015

Beste leden van de Natuurwerkgroep Ameland

Op vrijdag 15 mei hebben we een fietstocht voor U en op zondag 17 mei een vogelconcert, alles rondom Hollum. Nog een verslag van onze polderexcursie en een uitleg over het ringen van ganzen. Voor het “Verbeteren voedselecologie voor Blauwe Kiekendief en Velduil” zouden we graag over meer terreinen kunnen beschikken, mogelijk weet u nog wat?

En er is sprake over het “Opzetten van een strandwacht op Ameland”. Hoe dit in de praktijk gaat wordt U uitgelegd op zaterdag 23 mei (Pinksterweekend) vanaf 17:00 uur bij Paviljoen Buren.

Dit alles leest u in deze 2e Nieuwsbrief:

Uitnodiging fietstocht op vrijdag 15 mei rondom Hollum

Kom gezellig fietsen op vrijdag 15 mei, georganiseerd door Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat! We starten tussen 10 en 12 uur bij de Stayokay te Hollum. Deelname is gratis. Een tocht van rond de 15 km rondom Hollum, langs bos, duin, polder en wad.

Dit jaar hebben we weer de medewerking gekregen van een aantal (natuur)organisaties die de fietstocht nog leuker maken om te fietsen. Zij zorgen voor een informatieve invulling van de tocht. Zowel de natuur met al zijn geheimen komen aan bod, maar ook de veiligheid hier op het eiland krijgt de aandacht. En een fietstocht zonder een hapje en drankje is natuurlijk geen echte fietstocht. Dus ook dat is geregeld. Voor volledige uitnodiging, lees verder.

Uitnodiging excursie  “Vogelgeluiden” op zondag 17 mei in Hollum

Bij het krieken van de dag ontwaken ook de vogels, waarbij met name de Merel vroeg uit de veren is. We willen het echter niet al te vroeg maken op deze zondagmorgen, maar om 08:00 uur zal het orkest al op volle sterkte zijn.

Op zondag 17 mei gaan we het Hollumerbos in onder leiding van Robert Pater van Staatsbosbeheer. Hij zal ons de weg wijzen in de gekrakeel van vogelgeluiden. We hopen uiteraard op mooi weer.

Neem ook uw verrekijker mee.

Start: Vuurtoren. Aanvang: 08:00 uur ‘s morgens.

Fietsexcursie “Op zoek naar de Roodhalsgans” – een verslag

Het was koud, maar verder prachtig weer op maandagavond 13 april 2015. Met zo’n 20 mensen gingen we op zoek naar de Roodhalsgans in de polder tussen Nes en Buren. En we hadden succes, op 3 plaatsen hebben we deze ganzen getroffen, naast de vele duizenden Rotganzen en Brandganzen. Het was een imponerend gezicht zoals onze weilanden werden bevolkt door vogels, die nu energie verzamelen voor hun lange tocht naar Noord- Siberië. Zij vertrekken, maar we waren aangenaam verrast dat de Boerenzwaluw al weer terug was.

Alleen de Grauwe gans broedt hier en had alweer jongen. Het is maar goed dat onze andere toeristen het wat rustiger aan doen. Voor volledig verslag, lees verder.

Ringen van vogels

Al meer dan honderd jaar lang worden vogels geringd ten bate van wetenschappelijk onderzoek. In Nederland zijn sinds 1911 al meer dan vijf miljoen vogels geringd, waarvan er ruim een miljoen zijn teruggemeld. Gedurende deze periode is de focus van dit onderzoek geleidelijk verschoven. Aanvankelijk lag de nadruk op het in kaart brengen van trekwegen aan de hand van vondsten en terugmeldingen van geringde vogels. Tegenwoordig vormt het verzamelen van gegevens over overleving, dispersie en andere belangrijke processen middels het volgen van grote aantallen individueel gemerkte vogels een belangrijke pijler van het ringonderzoek. De ontwikkeling van gecompliceerde mathematische modellen waarmee deze gegevens, inclusief kleurringen en halsbanden, geanalyseerd kunnen worden is inmiddels uitgegroeid tot een wetenschap op zich.

Kleurringen en halsbanden – Ganzen

Kleuringen en halsbanden zijn er in vele soorten en maten. Halsbanden van Grauwe ganzen komen in tenminste drie kleuren voor. Bij Brand- en Rotganzen worden zeven verschillende kleuren gebruikt voor pootringen. De gangbare kleuren zijn rood, donkergroen en donkerblauw, alle met een witte inscriptie, en geel, wit, lichtgroen (lime) en oranje, alle met een zwarte inscriptie.

Lees verder.

Verbeteren voedselecologie binnenduinrand

Vogelbescherming Nederland heeft in oktober 2014 een Waddenfonds – aanvraag “Wadvogels van allure: blauwe kiekendief en velduil” ingediend.

Door het inzaaien van terreinen met graan/bloemen wordt een biotoop gecreëerd met o.a. insecten en andere dieren w.o. muizen.  Zangvogels, maar ook de Blauwe Kiekendief en Velduil zullen daar naar verwachting hun voedsel vinden en in de buurt gaan nestelen. Via dit soort “voedselakkers” verwachten we weer broedparen van de genoemde roofvogels op Ameland. Zoals U in de krant hebt kunnen lezen, worden op Texel hiertoe al concrete terreinen ingericht.

Om hiertoe een aanzet voor Ameland te geven stelt SBB voor een terrein ten westen van het fietspad langs de Roosduinen hiervoor in te richten. Voor de inrichting van dit terrein moeten nog wel kosten worden gemaakt en er zou een beheersvergoeding beschikbaar moeten komen.

Onlangs heeft het Waddenfonds hiervoor subsidie toegezegd, waardoor we concreet een aantal voedselakkers kunnen aanleggen. Naast de toezegging van SBB  wordt gezocht naar terreineigenaren die geïnteresseerd zijn op mee te doen voor 4 jaar à € 800/ ha.

Mocht u nog geschikte terreinen weten, dan graag een reactie via deze link.

Strand Monitoring Project (SMP)

Stichting ANEMOON heeft gevraagd mee te werken aan het Strand Monitoring Project (SMP). Dit betekent dat er een strandwacht – project wordt opgestart, waarbij de gedachte uitgaat voor een traject van paal 15 tot iets voorbij paal 16. Dit lijkt een goede plek, ook omdat deze goed bereikbaar is en de vorm van de kust hier niet veel aan veranderingen onderhevig is.

Het gaat hierbij om het wekelijks inventariseren van alle aanspoelsel in dit traject. Denk hierbij aan alle soorten schelpen, maar ook aan slakken, inktvissen, holtedieren, wormen en wieren.

Hiervoor zijn een aantal waarnemers nodig, alsmede een strandwacht- coördinator. Deze maakt het rooster op en bepaald globaal wanneer er gelopen wordt (getijde -tabellen) en wie met wie lopen.

Om te zien hoe dit in de praktijk gaat, komen twee ervaren strandwachten uit Katwijk /Noordwijk (Ellen van der Niet en Wil Schipper) het Pinksterweekend al naar Ameland. Op zaterdag 23 mei willen dan starten om 17:00 uur bij Paviljoen Buren. Zondag wordt het iets later. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Voor meer informatie over Stichting ANEMOON kan je terecht op www.anemoon.org

Voor specifieke informatie over het Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP) kan je terecht op http://www.anemoon.org/Projecten/Strand-SMP-KOR/Aanspoelsel-SMP
Nieuwsbrieven (‘Zoekbeeld’) van Stichting ANEMOON kunnen jullie vinden via http://www.anemoon.org/Publicaties/Nieuwsbrief

Mocht u belangstelling hebben, wilt u ons dit dan melden via deze link.